terms of use

1. Γενικοί όροι

H ιστοσελίδα rebag.gr αποτελεί ηλεκτρονική δραστηριότητα της ελληνικής εταιρείας «REBAG», με έδρα τη διεύθυνση Λ.Καραμανλή 227, Αχαρναί Τ.Κ 13671, Αθήνα.

Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση της. Η περαιτέρω χρήση και περιήγηση στην ιστοσελίδα www.rebag.gr συνεπάγεται και υποδηλώνει την ρητή και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας και από κάθε συναλλαγή με αυτή.

Η εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Επιπλέον, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την παρούσα ιστοσελίδα.

2. Περιορισμός ευθύνης

Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα με την προϋπόθεση της έγκαιρης παράδοσης από τους προμηθευτές μας και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η εταιρεία εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών της σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των ειδών. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν πρόσβαση στην ιστοσελίδα και κατά τη διάρκεια αυτής.

3. Καθυστέρηση παραγγελίας

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις εκτέλεσης και παράδοσης παραγγελιών που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της εταιρείας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών, μεταφοράς, παραγωγής, κατάργηση προϊόντων, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) είναι πνευματικής ιδιοκτησία της REBAG και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρείας.

5. Υποχρεώσεις χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας rebag.gr συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν αυτήν για:

  1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
  2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
  3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
  4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
  5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
  6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
  7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
  8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

6. Ασφάλεια

Η REBAG αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και της επικοινωνίας σας με την εταρία και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και την επικοινωνία σας με την εταιρία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Ο Δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν ανακύψει θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστική δικαιοδοσία θα έχουν τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.